PETMALL PENETRA 2kg

Použitie: Je vodou riediteľný základný náter na báze akrylátu, určený na penetráciu savých podkladov pred aplikáciou výrobkov PETMALL PENETRA. Používa sa tiež na vytvorenie adhézneho mostíka pri spájaní jednotlivých vrstiev (zákl. omietka, penetra, stierka, vrchná omietka).

Vlastnosti: Nehorľavá, nevýbušná, vodou riediteľná disperzia bielej farby, ktorá po aplikácii ostane transparentná. Farbu možno upraviť pridaním pigmentovej pasty.

Spracovanie: Riedi sa vodou v pomere 1:1 pri pigmentácii (1kg pasty-1l vody), 1:3 bez pigmentácie (1kg pasty-31 vody). Po dôkladnom rozmiešaní sa nanáša na povrch štetcom alebo valčekom.

Schnutie: Úplné schnutie dosiahnete po 15 - 24 hod. podľa počasia. Ak je potrebné, po 3-4 hod. môžete náter opakovať.

Výdatnosť: Napr. z 3kg PENETRY-pri riedení 1:1 je 30 m2. Ppri riedení 1:3 je 60 m2. Pri veľmi savomjúcom podklade sa spotreba úmerne zvýši.

Bezpečnosť: Pri práci si chráňte oči a dodržujte základné hygienické predpisy. Po práci si umyte ruky a ošetrite vhodným krémom. Pri zasiahnutí očí vypláchnuť vlažnou vodou a vyhľadať odborného lekára. Pri náhodnom požití vyhľadajte lekársku pomoc.

Zloženie: Zmes anorganických plnív a pigmentov s kopolymérnym spojivom a funkčnými prísadami. Výrobca predpokladá pri práci základné odborné vedomosti.

Balenie

  • 2 KG

Použitie

  • Interiér

Výdatnosť

  • riedenie 1:1 - 1:3 10-20 m2 / kg

Technické údaje

petmall-penetra-front-sk.png
petmall-penetra-side-sk.png
Technické dokumenty

Kalkulátor použitého materiálu

Pomocou kalkulátora zistíte aké množstvo zvoleného materiálu potrebujete vzhľadom na veľkosť danej plochy