TOP STIERKA 30kg

PETMALL TOP stierka je vnútorná omietka plastickej konzistencie, ktorú je možno použiť na povrchové úpravy bytových, občianskych a priemyselných stavieb. Stierkovú omietku je možné použiť ako podkladovú vrstvu pod sokle, maľby, tapety, alebo ako konečnú úpravu pri dosiahnutí dokonale hbladkého povrchu.

Vhodnými podkladmi sú betón, pórobetón, sadrokartón, ako aj drevotrieskové dosky a ostatné silikátové povrchy. Pri nanášaní vnútornej stierky musí byť podklad pevný a čistý, zbavený prachu a iných nečistôt.

Vnútorná stierka je nehorľavá, má prídržnosť k betónu 0,88 Mpa.

Difúzia vodných pár PETMALL TOP stierka sa môže nanášať na podklady ručne, alebo strojne, v prípade potreby sa môže stierka upraviť na potrebnú konzistenciu čistou vodou.

Balenie

  • 30 KG

Použitie

  • Interiér

Výdatnosť

Technické údaje

petmall-top-stierka-front-sk.png
petmall-top-stierka-side-sk.png
Technické dokumenty