TOP MAĽBA - vnútorná farba 40kg

Interiérová farba Petmall TOP maľba je klasický matný biely, vodou riediteľný maliarsky náter pripravený na použitie do vnútorných priestorov na povrchovú úpravu najmä omietok, muriva, betónu alebo panelov z ľahčených hmôt, ktoré môžu prichádzať do nepriameho kontaktu s potravinami. Náterovú hmotu je možné tónovať odporúčanými tekutými tónovacími farbami - TOP M A Ľ B A MALIARSKÁ FIRMA S.R.O. INTERIEROVÁ

APLIKAČNÝ POSTUP: Podklad musí byť vyzretý, zbavený nečistôt, mastnoty (umytím mydlovým roztokom) príp. ďalšieho napadnutia ako sú plesne alebo riasy. Hrubšie vrstvy starých náterov je potrebné oškrabať. Následne je vhodné pre spevnenie podkladu a zvýšenie jeho súdržnosti aplikovať penetračný náter napr. Primalex UNIVERZÁLNA alebo HĹBKOVÁ penetrácia podľa typu podkladu. Teplota pre aplikáciu sa musí pohybovať v intervale +5 až +25 °C. Na takto pripravený podklad sa nanáša dôkladne premiešaný náter maliarskym štetcom, valčekom alebo striekaním airless technikou. Prvá vrstva sa nanáša náterovou hmotou riedenou max. 50 % vody (t.j. 0,5 l vody na 1 kg farby). V prípade napenetrovaného podkladu je možné riedenie prvej vrstvy znížiť.
Pri častejšie maľovaných bielych povrchoch môže byť prvá vrstva postačujúca. Po dokonalom zaschnutí je možné aplikovať druhú vrstvu náteru riedenú max. 30 % vody (t.j. 0,3 l vody na 1 kg farby). Pri farebne výrazne odlišných podkladoch je potrebné naniesť viac krycích náterov v rovnakom pomere riedenia ako pri druhej vrstve. Doba zasychania pri 23 °C je min. 4 hodiny.

Balenie

  • 40 KG

Použitie

  • Interiér

Výdatnosť

  • 1 vrstva 5-7 m2 / kg

Technické údaje

obľasť použitia interiér
biela bielosť minimálne 96%
výhody jednoduchá aplikácia, vysoká výdatnosť, jednoduchá tónovateľnosť, kvalitný maliarsky náter
petmall-top-malba-front-sk.png
petmall-top-malba-side-sk.png
Technické dokumenty

Kalkulátor použitého materiálu

Pomocou kalkulátora zistíte aké množstvo zvoleného materiálu potrebujete vzhľadom na veľkosť danej plochy